easyenglish

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

ภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คุณคิด ...

YOUTUBE


 ชอบและไม่ชอบ เป็นภาษาอังกฤษ
 วิธีการใช้ have ในสถานการณ์ต่างๆ
 Some กับ Any แค่ 10 นาที ก็เข้าใจ
 คำนาม คือ??
 a, an, the ใช้ยังไง
 Question Tag

เกร็ดความรู้


Merry Christmas! อ่านเกร็ดความรู้ย้อนหลัง

 สนใจติดต่อ
02 612 1249